ترانسفورماتورهایی که برای کار در فرکانس برق شهر ساخته می‌شوند بسیار سنگین و حجیم هستند. به طوری که در توان ها و ولتاژهای بالاتر، حمل و نقل این ترانسفورماتورها به سختی انجام می‌شود. با پیشرفت علم الکترونیک قدرت و روی کار آمدن مبدل‌های سوئیچینگ، ترانس فرکانس برق شهر جای خود را به ترانس فرکانس بالا داد. ترانس فرکانس بالا ابعاد و وزن به مراتب کمتری نسبت به ترانس فرکانس پایین دارد. درحالت کلی فرکانس با سطح مقطع هسته و تعداد دور سیم‌پیچ‌ها رابطه عکس دارد و این موضوع باعث کاهش چشم‌گیر حجم و وزن در ترانس فرکانس بالا می‌گردد. در ترانسفورماتورهای فرکانس بالا دیگر از هسته ورق آهن استفاده نمی‌گردد زیرا تلفات در این هسته ها در فرکانس چند ده کیلو هرتز به شدت زیاد است. در این ترانسفورماتورها از هسته های از جنس فریت استفاده می‌گردد. این هسته‌ها گرچه چگالی شار اشباع کمتری نسبت به هسته‌های ورق آهن دارند ولی تلفات هیسترزیس و جریان گردابی آن‌ها خیلی کمتر از هسته‌های ورق آهن است و همین امر استفاده آن‌ها در ترانسفورماتورهای فرکانس بالا را مقدور می‌سازد. کوچک و کم وزن بودن این ترانسفورماتورها باعث می‌شود تا بتوان آن‌ها را به راحتی بر روی بردهای الکتریکی مستقیماً مونتاژ کرد. بسته به کاربرد ترانسفورماتور اشکال مختلفی از هسته فریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه تنوع در ترانس ولتاژ بالا بسیار زیاد است.

در کاربردهای مختلف از نمونه‌های مختلف ترانسفورماتورهای فرکانس بالا استفاده می‌شود. در دستگاه‌های جوش اینورتری که حجم و وزن کمی دارند از نوع جریان بالای این ترانسفورماتور استفاده می‌گردد. در منابع تغذیه ولتاژ بالای سوئیچینگ، نمونه‌های ولتاژ بالای این ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.