تولید کننده انواع ترانسفور اتور های تک فاز و سه فاز وانواع هسته ترانس با ابعاد ختلف انواع نابع تغزیه . تولید کنند انواع استابلازر خانگی و صنعتی انواع سلف و لینک های خنک شونده با گردش آب تا حداکثر قدرت 2500 آ پر. تولید کنند ترانس کوره ذوب فولاد و برنج | ترانس گستر
فهرست